Március 15.

Az 1848-49-es polgári forradalom és szabadságharc kezdete ez a nap, amelynek célja a függetlenség kivívása és az alkotmányos berendezkedés megteremtése volt. 1848 első hónapjaiban Európa számos városában forradalmak törtek ki. Ez kedvező körülményeket teremtett ahhoz, hogy a magyarországi reformelképzelések törvényes úton megvalósuljanak.
A forradalmat indító március 15-e jelkép lett. 1848-ban ezen a napon nyomtatták a magyar sajtó első szabad termékeit, a Tizenkét pontot és a Nemzeti dalt.
E napon az emberek kokárdát tűznek a ruhájukra, megkoszorúzzák Petőfi Sándor, Kossuth Lajos szobrát.

De hogyan is jelenhet meg ez a nap az óvodában? Elsősorban a játékosság elvét kötve. Képeskönyvek nézegetése közben a gyerekek megismerkedhetnek a magyar huszárokkal, kardjukkal, öltözetükkel, a nemzeti színekkel, várakkal, csatajelenetekkel. Beszélgessünk velük, felidézzük a már meglévő ismereteiket a témáról, új fogalmakat tanulhatnak:

 • Ki hallott már a forradalomról, szabadságharcról?
 • Láttál-e ilyen témájú filmeket?
 • Voltál-e felvonuláson, megemlékezésen?
 • Mi történt ott? (koszorúzás, zászló lengetése, huszárok megnézése)
 • Ki látott már kokárdát? (mutatunk egyet) A szabadságharc kezdetén használták először, a kalapra vagy sapkára tűzték. Piros-erő, fehér-hűség, zöld-remény (A nemzeti színek tudatosítása a gyerekekben!)
 • Nemzeti színeik: piros-fehér-zöld, ez a magyar föld!
 • A forradalom szó nagy változást jelent. Pl ha többet nem néznénk tévét, ha nem innánk többet kólát…
 • Szabadságharc jelentése mesék alapján pl. ha a sárkány elfoglal egy országot…
 • Kossuth és Petőfi nevét is megismerhetik
 • Minden országnak van zászlója, amely az ott élők összetartozását jelképezi. A mienk… címerrel a közepén.
 • Témához kapcsolódó zenét hallgatunk
 • Egyenletes járást gyakorolhatjuk indulóra
 • A hazafias versek kapcsán is megismerkedhetnek tágabb környezetük, hazánk múltjával. Fejlődik a hazánkhoz fűződő pozitív érzelmi viszonyuk.
 • Diafilmeket nézhetünk március 15-ről
 • Vonulásokat, meneteléseket gyakoroltathatunk (seprűnyél paripán) huszárcsákóban

Tevékenységek:

 • Kokárda készítése dugó- vagy ujjfestéssel vagy tenyérlenyomattal (közös munka)
 • Kokárda festése papírtányér formára
 • Zászló festése
 • Csákó hajtogatása, párta és huszárkalap készítés
 • Huszár hajtogatása, majd hurkapálcikára illesztése
 • Nemzeti színű huszárdob készítése
 • Hurkapálcikára nemzeti színű szalag
 • Huszár gurigából
 • Kitömött zokniból lovak készítése
 • Kartonlovak fonal sörénnyel
 • Piros-fehér-zöld színű tulipán, legyező készítése
 • Piros-fehér-zöld színű karkötő fonása

Testneveléshez ötletek:

 • Egyensúlyozó járás "bástyákon"
 • Megmászni a "várlétrát"
 • Átugrani a "várárkot"
 • Átbújni a "titkos alagúton"
 • Összetett "katonai" akadálypálya
 • Az ellenség ágyúgolyóit kidobni az erdőből - Wesco elemekből várat is építhetünk
 • "Ágyúgolyó" görgetése

Játékok március 15.-ére

Katona

Alapállás, majd kilépés támadóállásba, karok magas tartásba lendítésére belégzés, vissza kiinduló helyzetbe, kilégzés.

Ki emeli fel elsőnek a zászlót?

A kijelölt vonal mögött felsorakozunk csoportosan. A gyermekek feladata, hogy megadott jelre át kell futniuk a játéktér egyik feléből a másikba, ahova 15-2o méter távolságba zászlókat vagy padokat helyezünk el. Az lesz a győztes, aki elsőnek emeli fel a zászlót vagy tapsol a célban.

Várúr

A földön felállítunk néhány levágott zöld ágat, amit előzőleg összekötünk. Ez lesz a mi várunk. Kijelölünk egy várurat, akinek a feladata, hogy megvédje a várat. A többi gyermek feladata,hogy kislabdával megpróbálják feldönteni a várat. Ha valakinek sikerül, ő lesz a várúr.

Várépítés

A gyermekek mértani formákból (építőkockából, legóból, rúdkészletből) várat építenek az óvónővel. Először az óvónő építi fel a várat, majd megkéri a gyermekeket, hogy jól nézzék meg és jegyezzék meg mit épített és ők maguk is építsék fel azt emlékezetből.

Utánzó mozgás

Menjetek úgy mint a katonák! Láblendítés feszes járás. Figyelünk az ellentétes kéz és lábmunkára.

Katonásdi

Összetolunk két asztalt, ez lesz a laktanya, itt ülnek az irányítók. A gyerekek a katonák, fejükön csákó, nyakukban a logikai lapok egy-egy eleme. A földön építünk csatateret (nagy méretű lapokon az elemek). Ide mehetnek a katonák a megfelelő irányítással: „Minden sárga mehet!" (ha talál, odamegy, ha nem, lovagol tovább).

- minden kör (a többi vágtat tovább)

- kimehet csatázni minden lyukas

- bejöhet minden lyukas

Katonaparancsnok

A gyerekek körben ülnek vagy a földre helyezett karikákba állnak. Egy széken áll középen a parancsnok és azt mondja:

Menetel a katona, mellette ballag a lova.

Fuss, katona, szaladj, tőlünk el ne maradj!

Mindenki szalad körbe a vers alatt, aztán a „maradj!”-ra a parancsnok tapsol egyet, mindenki keres magának egy széket vagy karikát. Aki legelőször ül a középső székre, az lesz a parancsnok.

Lovacskázás

Egyik gyerek a ló, akit felkantározunk (kötél a nyakához hátulra, majd kétoldalt hátra vezetni a hónaljon át), a másik a kocsis, aki fogja a gyeplőt és „hórukk”-kal indítja a lovat. Amelyik gyeplőszárat meghúzza, arra megy a ló, ha mindkettőt megrántja, vágtázni kezd, míg meghúzásnál megáll.

Lovacskázás

A gyermekek párosával felállnak az induló vonal mögött. Az óvónő jelére, egyszerre elindul a négy-öt fogat. Az a páros lesz a győztes, aki először lépi át a túloldalon az érkezési vonalat. Ha már minden páros átlépte az érkezési vonalat, akkor újra indulhatnak a fogatok.

Adj király katonát!

A gyerekek két csapatba állnak egymással szemben összefogódzva. Az egyikből kiáll valaki és mondja:

-„Adj király katonát!”

- „Nem adok!”

-„Ha nem adsz, szakítok!”

-„Szakíts, ha bírsz!”

-„Kit kívánsz?”

Itt nevet kell mondani, az fut és testével igyekszik átszakítani valahol a kézfogást. Ha sikerül, magával viszi azt a kettőt, ahol szakított, ha nem, akkor ő marad ott. Most a másik csapatból áll elő valaki. Addig játsszuk, amíg kedvük van.

Színkocka

Nagy színes kockát készítünk, amelynek minden oldala más-más színű és más-más feladat tartozik hozzá. Ha a gyerek dob, el kell végeznie a feladatot ( ezt a gyerekek is kitalálhatják, de előtte kell megbeszélni ). Pl.:” Katonák vagyunk, feladatokat kell elvégeznünk. Fogd meg az asztal lapját és járd körbe az asztalt.”

Piros: „Mássz az asztal alatt, visszafelé kúszva gyere!”

Sárga: „Csukott szemmel fogd meg az asztal lapját és járd körbe az asztalt!”

Kék: „Jobb kezedbe fogd a kardot és vezesd körbe az asztal felett!”

Barna: az előző feladat, de bal kézzel

Zöld: „Csukott szemmel az asztalnak háttal kell körbejárni!”

Fekete: „Hátadon csússz az asztal alatt, visszafelé térden másszál!”

Ragadd meg!

Körben ülünk, középen eggyel kevesebb zászló, mint ahányan vagyunk. „Ragadd meg!”-re mindenki felkap egyet, akinek nem jutott, kiesik és nem búsul, figyeli tovább a játékot. Minden kiesésnél elveszünk egy zászlót!

Várostrom

Építőkockákból, konzervdobozokból, erős papírdobozokból várat építünk (alul 5 elem, fölötte 4 elem, a fölött 3 stb.) Ezt a várat kell a labdával eltalálni, akinek nem sikerül, állítsa fel újra.

Várépítés

Logikai lapokból, majd feladatlapon is, várat építünk úgy, hogy előtte megfigyeljük, hogy az óvó néni milyet épített illetve milyet rajzolt a lapra. Zászlókat is készítünk, különböző színnel és formával. A kész várat ezekkel díszítjük.

Árnyékok

Egy katonát utánoz mindenki, mintha árnyékai lennének, így járnak ide-oda. Először az óvónő lesz, akit utánoznak a gyerekek, majd a kiválasztott gyermeket. Lehet páronként is játszani.

Lovacskázás

A földön ragasztott, színes síkformák, ezek az istállók. Papírból kivágva ugyanolyan színes formák, mint a földön, ezek a lovak kantárjelölői. Mindenki választ egyet. Fussanak a lovak az istállókat kerülgetve, csengőre álljanak be a kantárszíjjal azonos színű istállóba. Többszöri cserével játsszuk!

Kapitány a várban

Rajzolunk egy nagy kört a földre, amibe minden játszó gyermek befér. A körben mindenki a kezét karba fonja és felhúzza az egyik lábát, majd elkezdi lökdösni a társait (kakasviadal). Mindenki ellen küzdeni kell. Ha valaki leteszi a másik lábát, vagy netán kilép a körből, akkor kiáll a játékból. Az utolsó gyermek lesz a vár kapitánya. Ha valakinek elfárad a lába, akkor lábat válthat.

Enyém a vár!

Egy domb tetején áll a parancsnok és azt mondja:-„Enyém a vár, tied a lekvár”! Ekkor a többi gyermek igyekszik feljutni a dombtetőre, de a kapitány megpróbálja letuszkolni őket. Ha valakinek sikerül fennmaradnia, az lesz az új kapitány.

Várostrom

Dobozokból-kockákból felépítünk egymás tetejére egy „várat”. A gyermekek feladata, hogy egy meghatározott távolságról a várat eltalálják egy labdával és minél több dobozt-kockát döntsenek le. A várat újra építjük és most valaki más próbálkozhat a ledöntésével.

Katonásdi

Sorba állunk, egy sapkát kell a parancsnok fejére tenni. Különféle feladatokat adunk pl. az lesz a parancsnok, aki a 4.sorban, vagy aki a 2. gyerek mellett áll a bal oldalon, vagy xy lesz, aki x. a sorban (ezt közösen számoljuk ki). A parancsnok mondja a mozgásos feladatokat a katonáknak pl. futásban megkerülni az asztalokat vagy óriáslépésben elmenni az ajtóig stb. Vigyázzunk arra, hogyha hátraarcot csinálunk, megváltozik a kiindulási helyzet!

Kockavár építése bekötött szemmel

A gyermekek bekötött szemmel építsenek kockavárat. Az lesz a győztes, akinek a legmagasabb lett a vára anélkül, hogy ledőlt volna. Többen is építhetik a várat, így figyelniük kell egymásra is, és a várra is.

Mesék az ünnephez

Versek, mondókák Március 15.-re

 

Lovon járok, huszár lettem,
A fejemre csákót tettem;
Feszül rajtam nadrág, mente;
Nincs is szebb a regimentbe.

Donászi Magda: Szél, szél

Szél!Szél!
Fújdogálj!
Hullj! Hullj!
Napsugár!
Az ünnepi
zászlók szárnya
lobogjon a
napsugárba!
Szél! Szél!
Fújdogálj!
Hullj! Hullj!
Napsugár!

Faltysné Ujvári Anna: Magyar vagyok

Az én népen neve: magyar.
Jelünk: piros-fehér-zöld.
Hogy én magyar gyermek vagyok,
Engem büszkeséggel tölt.

Az én hazám: Magyarország-
Bölcsőhelyem, otthonom,
Gyarapítom, vigyázok rá,
Tönkretenni nem fogom.

Az én édes anyanyelvem-
Édesanyám bízta rám-
A nagyvilág legszebb nyelve.
Bízzál bennem kis hazám!

Juhász Magda: Jön egy katona

Nézd, ott jön egy katona,
Hetykén áll a bajusza,
Tiszteleg, tiszteleg,
Arca komoly, nem nevet.
Itt van már a katona,
Megkérdezem mi baja.
Keze fáj, keze fáj,
Mert olyan sokat szalutál?
Azt mondja a katona,
A kezének nincs baja.
Szíve fáj, szíve fáj,
Elhagyta egy kisleány.
Ne búsulj te katona,
Nézd, itt van egy trombita
Fújj bele jó nagyot
Elszáll majd a bánatod!

Sarkady Sándor: Fel!

Itt az óra,

itt az óra!

Aki vitéz

fel a lóra!

Rajta vagyok, rajta máris-

vitéz volt a nagyapám is.

Szepsy Eleonóra: Március15.

Nemzetiszín kokárdával
Ünnepelünk e napon.
Itt díszlik a szívem fölött,
Büszke vagyok rá nagyon.
Régen volt. A fiatalok
szabadságot akartak,
Jobb életet mindenkinek..
Énekeltek, szavaltak.
Szabadságharc lett belőle,
Odaveszett sok élet..
A hősökre emlékezünk,
Nekik zengjen az ének.

Donászy Magda: Március 15.

Melegebben süt ma a nap
elmúlt már a hosszú tél.
Minden házon zászlót lenget
a víg márciusi szél.

Magyarország szabadságát
ünnepeljük e napon,
Háromszínű magyar zászló
Azért leng a házakon.

Gyí, Cocó, Újvárba,
János napi vásárba.
Megmondjuk a kapitánynak,
Hogy vegyen be katonának,
Hopp!
………………………….
Így lo-va-gol-nak a pa-pok.
Így lo-va-gol-nak a ga-val-lé-rok.
így meg a hu-szá-rok!
(Először lassan, majd értelemszerűen gyorsan.)
………………………………….
Volt egyszer egy katona,
Annak volt egy falova.
nem volt e ló zabfaló,
csak egyszerűen hintaló.

…………………………………
Mint a zászló a tornyon,
forog fenn a szélben
Bence keze ide-oda,
úgy forogjon épp.
(kézfej forgatása jobbra-balra)
……………………………………...
Répa, retek paszternák,
Most jönnek a katonák.
Ádám, Éva, két szem szilva,
kifli csücske, kapd be hamm!
…………………………………….
Egy, kettő, három, négy,
Kis katona, hová mégy?
Debrecenbe pipáért,
Kolozsvárra leányért.
……………………………
Gyí, te szürke,
Gyí, te fakó Miskolcra,
Ugrass föl a kis polcra!
…………………………….
Hopp, hopp, katona,
Felülök a csikóra.
Én ülök a csikóra,
Ti meg ketten a lóra.

……………………………….
Gyere, Gyuri, a térdemre,
Lovagoljunk Debrecenbe.
Veszünk ottan vásárfiát,
Szépen szóló kis muzsikát.
…………………………………
Gyí, te fakó, gyí, te szürke,
Gyí, két lovam, fussatok,
Gyorsan, gyorsan a faluba,
Ott kaptok majd abrakot.
………………………

Mecc, mecc katona,
ketten ülünk egy lóra.
a huszárok így repülnek,
Úgy repülnek,
Utoljára le is esnek.
Zsupsz!

Márciusi 15-re

Lobogva lengeti zászlóinkat,

a friss márciusi szél.

Hőseinkre emlékezünk,

kik meghaltak a Hazánkért.

Sok-sok évvel ezelőtt

Petőfi Sándor szavalt,

s buzdította harcra,

az ébredő magyart.

Verse, az ifjak szívében

meghallgatásra talált.

Kossuth Lajos seregében

sok fiatal harcba szállt.

Dobpergős csatákban

ontották drága vérüket.

Szabad hazáért harcoltak,

de végül, - minden elveszett.

Emléküket megőrizzük,

hős tettüket nem feledjük,

alázattal fejet hajtunk

minden évben,

márciusnak idusán.

Szőnyi Zoltán : Palkó vitéz

Döng a dob az indulóra,
Nosza fel a hintalóra!
Fejemen a fényes csákó,
Gyí te, lovam, gyí te, Ráró!

Zsuzsi, te a zászlót tartod,
Villogtatom én a kardot
Csihi-puhi nagy csatában,
A nagymama udvarában.

Gáspár János : Vesszőparipán

Leng, leng kicsi fa,
Majd, majd valaha
belőlem is lesz egy kicsi
lovas katona.

Ló, ló, paripa,
száján zabola:
gyí te, gyí te tüzes csikó,
vágtass amoda!

Lebben a serény:
félre kis legény,
Árkon-bokron, mint a fecske
átrepülök én!

Mese a patkószegről

Egy szeg miatt a patkó elveszett,
patkó miatt a ló is elveszett,
a ló miatt a huszár elveszett,
huszár miatt a csata elveszett,
ennyit tesz, lám, egy ici-pici szeg!

Zúg az erdő, zúg a mező ( népköltés )

1. Zúg az erdõ, zúg a mezõ,
Vajon ki zúgatja?
Talán bizony Percel Móric
A lovát ugratja?
2. Szép õ maga, szép mindene,
Szép a paripája.
Vígan vágtat a honvédek
Nyalka táborába.

Dalok:

- Hej vára, vára..
- Aki nem lép egyszerre..
- Nincs szebb a virágnál…
- Fehérvári kapitány….
- Huszárgyerek, huszárgyerek szereti a táncot
- Most szép lenni katonának
- Kossuth Lajos azt üzente
- Mit akar ez az egy ember….
- A jó lovas katonának….
- Gábor Áron rézágyúja…..
- Menetel az ezred, döng az ágyú…
- Sárkány paripán
- Most jöttem Bécsből
- Fut, szalad a pejkó

Ötletek:

 


Téma: Március 15.

Dátum: 2018.03.05

Feladó: Novák Violetta

Tárgy: Köszönöm

Nagyon profi összeállítás, minden elismerésem! Egy komplex projekt! Köszönet érte!

Válasz

—————

Dátum: 2017.05.16

Feladó: Juhász Anikó

Tárgy: Köszönetnyilvánítás

Szuper! Én a VÁR projekthez vettem innen ötleteket. Köszönöm!

Válasz

—————

Dátum: 2016.03.10

Feladó: Brigitta

Tárgy: Köszönet nyílvánítás

Köszöm, hogy megosztotta ezt a csodálatos kis gyüjteményt!

Válasz

—————

Dátum: 2016.03.07

Feladó: Gyöngyi

Tárgy: Március 15.

Megint találtam valami újat,ami nagyon megtetszett.Még 32 év
után is vannak csodás ötletek.Köszönöm,ki fogom próbálni.
Köszönöm.

Válasz

—————

Dátum: 2016.01.26

Feladó: Faragó-Székely Enikő

Tárgy: Március 15

Köszönöm ezt a sok ötletet, a gyakorlatomhoz nagy segítség.

Válasz

—————

Dátum: 2015.02.23

Feladó: GMárta

Tárgy: Sablon

Szia!
Remek a gyűjtemény!
Fel tudnád tenni a huszárcsákó és a párta sablonját?
Köszönöm!

Válasz

—————

Dátum: 2015.02.24

Feladó: Iciri-piciri

Tárgy: Re:Sablon

Szia!

Nagyon szívesen feltenném, de nincs meg. Megrajzolni viszont nem túl bonyolult szerintem, úgyis érdemes a kis kobakokra igazítani a méretet, én annak alapján szoktam kimérni, elkészíteni.

Válasz

—————

Dátum: 2014.03.18

Feladó: rebeka

Tárgy: kokárda

kokárda kiskolásoknak

Válasz

—————

Dátum: 2014.03.08

Feladó: Pintérné Kata

Tárgy: Március 15

Egyszerű, nagyszerű, ünnepi, játékos, szóval, köszönöm és gratulálok !

Válasz

—————

Dátum: 2014.03.08

Feladó: Harsányi Évi

Tárgy: Köszönöm!

Nagyon jó!Olyan jó így összefoglalva látni,nagyon nagy segítség!

Válasz

—————